Què és L’EROL

L’EROL és el grup infantil i juvenil de la Societat Catalana de MICOLOGIA.

A través d’un programa innovador de divulgació proposa promoure els coneixements micològics com a eina per comprendre la natura des de la primera infància fins a l’adolescència, adaptant per cada grup d’edat continguts i canals de comunicació.

què és l'erolVol facilitar el coneixement de la natura a través de l’observació i la manipulació per desvetllar l’esperit d’observació, la curiositat i la imaginació, en un apropament al mètode científic. I també col·laborar en la difusió de les recerques i treballs dels micòlegs científics.

Fomenta valors ètics de respecte i estima envers el medi, mitjançant el coneixement mateix i destacant les interrelacions que s’estableixen entre organismes.

També vol donar a conèixer el patrimoni natural de Catalunya i Andorra, amb la col·laboració d’institucions a diferents punts del territori.

L’EROL ha desenvolupat tres eixos en els que construir les seves activitats: EROL obertEROL escoles i El meu EROL.

Talment com un erol de bolets en un prat, que L’EROL creixi i formi una rotllana cada cop més gran!