El meu EROL

Els nens i joves que s’apuntin al grup participaran en un programa especial de formació integrat amb propostes d’activitats molt diverses. L’objectiu és aconseguir un coneixement sobre els fongs en general, i promoure la curiositat científica i l’aprenentatge per arribar a un millor coneixement del món natural, de la seva dinàmica i de la necessitat de la seva conservació.
A la finalització del programa, en funció del treball fet, es rebrà el carnet del petit micòleg i un regal especial.
A partir d’aquest primer pas, es podrà continuar treballant per aconseguir el carnet del petit gran micòleg, un regal especial, i una subscripció com a soci adherit de la Societat Catalana de MICOLOGIA gratuïta durant 3 anys.

el meu EROL
Què cal:
Un ordinador i internet, ja que el correu electrònic i el web seran les eines principals de comunicació. També és necessari un tutor, no només pels aspectes legals, sinó també per participar del procés formatiu amb un paper molt important.

Dedicació:
Es un programa molt flexible que s’adapta a l’edat i els ritmes de cada nen. No hi ha una limitació en el temps. Com a molt ràpid, està pensat per completar els nivells 1 i 2 en un any cadascun, a un ritme d’1 exercici al mes i 1 activitat cada 3 mesos. També cal comptar amb les activitats proposades al web, les visites en museus concertats, altres exposicions i el llibre d’exercicis.
A banda del nen, el tutor també requereix d’una certa dedicació ja que, per exemple, tots els correus electrònics amb exercicis enviats al nen tindran una còpia per ell amb informació teòrica i eines pedagògiques per tal que vegi què es treballa i pugui orientar i ajudar en l’elaboració de l’exercici.

Cóm funciona:
Els diferents tipus d’activitats del programa són:
1- Exercicis on-line: es tindran via correu electrònic o web. Caldrà que es responguin per correu electrònic, enviant la resposta per correu postal o dipositant-la en les entitats col·laboradores arreu de Catalunya. 1 exercici al mes (50 punts per exercici)
2- L’erol de museus (la  micoxarxa de museus): visita el museu, aprèn i descobreix connexions amb els fongs (150 punts per museu)
A més, es pot aconseguir el segell del bon boletaire, el certificat del defensor de la natura, el diploma d’aprenent de científic…
3- Anem al bosc? 1 activitat trimestral en forma d’excursió pels nens que participin en el programa, on visitarem el bosc i farem jocs i tallers per entendre de forma divertida la micologia (200 punts per sortida, 4 sortides per any)
4- Jocs i concursos proposats des del web, que són on-line i estan oberts a tothom, però si participen els inscrits aconseguiran punts extres pel carnet.
5- Participació en activitats on hi col·labora la Societat Catalana de MICOLOGIA, una bona ocasió per conèixer més bolets (50 punts per activitat)
6- Llibre d’exercicis: el quadern que m’acompanya (500 punts)
7- La classe i el repàs (200 punts)

Cada nen tindrà una fitxa on s’aniran recollint els punts que vagi obtenint fins arribar als 2500 punts per obtenir el carnet del petit micòleg (nivell 1) i un regal personalitzat.
Amb 3000 punts i el carnet del petit micòleg es pot obtenir el carnet del petit gran micòleg (nivell 2), un regal personalitzat i una subscripció com a soci adherit de la Societat Catalana de MICOLOGIA gratuïta durant 3 anys.

Inscripció:
Gratuïta. Inclou:
• carnet d’estudiant del petit micòleg
• participació en el programa de formació

Només cal retornar complimentat i signat el formulari d’inscripció, juntament amb una fotografia mida carnet del nen o jove. Pot fer-se enviant un correu electrònic a l’adreça erol@micocat.org, per correu postal a l’adreça de la seu de la Societat Catalana de MICOLOGIA o presencialment.

Descarrega’t el formulari d’inscripció.