EROL escoles

L’EROL proposa diferents programes que tenen com a objectiu que els nens i els joves puguin fer un acostament als fongs i a l’entorn natural, amb materials i jocs innovadors, experiments, sortides guiades, exposicions, classes monogràfiques etc…
També vol que les escoles trobin amb L’EROL el suport necessari en quant als recursos didàctics sobre la micologia, i que puguin conèixer, participar o col·laborar en la formació micològica del nen.

EROL escoles