EROL obert

L’EROL ofereix una primera entrada a les activitats relacionades amb la micologia i pensades per als nens i els joves.
Es duen a terme de forma oberta en marcs de fires del bolet, exposicions o altres festes infantils.
EROL obert